Föreningsintyg

Vad krävs för att få ett föreningsintyg?
För att beviljas ett föreningsintyg krävs några få saker:
Skjutskicklighet (enligt nedan), samt aktivitet både som skytt och som aktiv medlem i en förening. 
Det sista är mycket viktigt för att klubbens verksamhet ska fungera.

Givet är att vapnet också överensstämmer med den gren man söker det för.
Några få exempel på vad som ses som aktivitet inom föreningen: arbetstillfällen, funktionärsarbete vid tävling, styrelsearbete, nybörjartränare, hjälpa till vid event, med mera… 

När man söker en licens då är det enklast och snabbast om man söker via Polisens webbformulär (Ny licens) (Förnyelse) (Inköpstillstånd), där är det minst risk att man fyller i något fält fel, eftersom felaktiga alternativ automatiskt blir utgråade. Ansökan skall sedan kompletteras med ett föreningsintyg som skall signeras av sekreterare eller ordförande. Föreningsintyg finner ni här: (föreningsintyg). Fyll i allt utom sista stycket och lämna till någon i styrelsen.

Vad Polisen anser ska gälla om aktiviteten och skjutskicklighet finns att läsa i RPSFS 2009:13 samt 2016:4, FAP 551-3
Nedan text finns att läsa på intyget och detta är det styrelsen skall ta ställning till.

-För den som inte tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning:
Kap 5, 5§ ”under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träningar eller tävlingar) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad”

För den som redan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning:
Kap 5, §6 ”under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träningar eller tävlingar) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad”

För föreningsintyg på vapen inom SPSF (Svenska Pistolskytteförbundet)

Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska pistolskytteförbundets guldmärke eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två åren.” – SHB 2018

Skjutskickligheten visas genom att man erhåller pistolskyttemärke i guld, enligt ovan. Inom SPSF innebär detta normalt:
3st guldserier i Precision, om 43 p med A-vapen, 45 p med B-vapen och 46 p med C-vapen. Serierna skall vara skjutna under de senaste två åren och kunna styrkas via signerad loggbok eller genom tävlingsresultat. Det innebär att den första av de tre guldserierna får vara max två år gammal.
Har du gått nybörjarkursen nyligen så räknas två år från det datum då du sköt den första guldserien. De flesta aktiva pistolskyttar som skjuter de nationella grenarna skjuter regelbundet guldserier så tidskravet på två år är sällan något problem.
Det som kan ställa till det är om en skytt varit inaktiv under en längre tid, kanske flera år, och vill förnya en licens eller söka licens för ett ytterligare vapen. Då kommer kravet på skytteaktivitet och guldserier, och när de är skjutna, att få större betydelse.
Det är viktigt att ni börjar dokumenterar ert skytte på något enkelt sätt. Om ni tävlar mycket så spara ned resultaten på något sätt samt ta en allvarlig funderar över att börja nyttja en loggbok av något slag.